Dersom din bruker et tilknyttet et enkelt loggnivå vil du kun ha tilgang til en enkelt logg. Alt som blir delt i denne loggen er automatisk delt med andre lagmedlemmer som har tilgang til samme loggnivå. Den eneste forskjellen fra standardversjonen av RAYVN vil være at du kan dele individuelle loggoppføringer, og bilder, til andre nivåer, også til nivåer du ikke selv har tilgang til. Dette kan være hjelpsomt dersom ett nivå legger ut viktig informasjon, som også trenger å deles med andre loggnivåer. Et eksempel kan være dersom det skjer en personskade. Om nivå 1 er de som koordinerer eksterne ressurser, kan de for eksempel dele loggoppføringer som er viktige for nivå 2, som for eksempel driver med taktiske operasjoner, å vite om. 


Loggoppføringen i nivå 2 vil da kunne se slik ut: 

> En ambulanse er på vei. ETA 10 min. (Delt av XX, Nivå1).Om en bruker/lag har blitt knyttet til flere nivåer, kan de enkelt hoppe mellom de ulike nivåene i loggen. Du kan se hvilket nivå du opererer i ved å se på den fargede boksen ved siden av tittelen for loggen.

På denne måten kan du alltid se hvilket loggnivå du opererer i, og raskt bytte mellom de ulike nivåene. Du kan når som helst endre nivå, dersom du trenger det. Dele loggoppføringer mellom to loggnivå. 

Individuelle loggoppføringer kan deles mellom andre nivåer. Klikk på den lille pilen hvor det står "Del", i  hjørnet av loggoppføringen du ønsker å dele. 


Velg deretter de loggnivåene du ønsker å dele loggoppføringen med. 

Du vil kunne se hvilke loggnivåer loggoppføringen har blitt delt i ved at loggoppføringen blir markert med navnene for loggnivåene du delte loggføringen med. Oppgaver


Oppgaver er knyttet til et loggnivå. Dersom en person i loggnivå Y legger til oppgaver, vil oppgaven være synlig for deltakere i loggnivå Y, og så videre. Dersom du ønsker å legge til en oppgave for deltakere i loggnivå X, må du bytte til loggnivå X før du kan legge inn en oppgave i det loggnivået. 


Møter

Du kan holde møter innenfor de loggnivåene du har tilgang til. Møtene vil ikke være tilgjengelige for deltakere som ikke har tilgang til det spesifikke loggnivået, og når møtet er ferdig vil et referat fra møtet bli publisert i loggstrømmen for det loggnivået. Dersom du ønsker å dele referatet fra møtet, kan du dele det på samme måte som du deler en vanlig loggoppføring fra loggstrømmen.