: For å kunne lage hendelsestyper, må du være tildelt rollen som administrator i din organisasjons RAYVN-konto. 


For å se de ulike hendelsestypene, klikk på tannhjulet/ innstillingsikonet øverst til høyre på forsiden i RAYVN.  Deretter velger du "Hendelsestyper". 


Her vil du finne en liste over hendelsestyper. Klikk på hvilken som helst av hendelsestypene du ønsker å se/endre. 


Her kan du velge mellom ulike felt for å endre hendelsestypen. Du kan også velge å opprette en ny hendelsestype. De følgende feltene på fylles ut: 


  • Ikon: Velg hvilket ikon som skal vises for hendelsestypen. Dukan velge ikon ved å klikke på nedtrekksmenyen og velge et ikon du synes passer for hendelsen.
  • Navn: Angi et navn til hendelsestypen. Velg noe som beskriver hendelsen.
  • Beskrivelse: Legg til en beskrivelse av hendelsestypen.
  • Forvalgt alvorlighetsgrad: Velg hvilken grad av alvorlighet denne hendelsestypen skal ha. Du kan endre alvorlighetsgraden på denne typen hendelser senere i loggen, men det du velger her, vil bli satt som standard alvorlighetsgrad for denne typen hendelser.
  • Oppgaver: Du kan også velge å knytte noen spesifikke oppgaver til en hendelsestype, slik at de automatisk blir lagt til i listen over oppgaver i loggen din når noen aktiverer en hendelse av den typen.